dk-flag   |   ​uk-flag

News

​Maigaard Fertilitetsklinik udvider med ekstra lokaler og flere behandlingstilbud

2015 blev et fantastisk år for Maigaard Fertilitetsklinik.

Aktiviteten var historisk høj, det samme gælder graviditetsraterne. ​Derudover har mindre end 10 % af alle behandlinger givet anledning til en tvillingegraviditet. Det er også et historisk lavt resultat, der opfylder målsætningen fra Dansk Fertilitetsselskab. Den øgede aktivitet har givet anledning til, at vi er i gang med at indrette nye lokaler oven på vores eksisterende klinik. I alt 180 m2 bliver taget i brug. De nyindrettede lokaler vil blive brugt til at øge vore tilbud til barnløse kvinder og par, men der vil også være behandlingstilbud til kvinder og par der har opnået graviditet. Nærmere information herom følger, så

hold øje med kommende opslag.

Tilbud om FAST-TRACK IVF/ICSI behandling til afviste patienter, der behandles i offentligt regi

​Grundet forespørgsel fra flere patienter tilbyder Maigaard Fertilitetsklinik FAST-TRACK IVF / ICSI behandling. På grund af omstruktureringen af Region Midt’s offentlige fertilitetsklinikker, er der flere patienter der oplever at blive afvist til fertilitets behandling. Vi tilbyder derfor nu patienter, som har gennemgået max. 2 behandlinger i offentlig regi, behandling i privat regi ud fra følgende:


Vi kan tilbyde behandling med udgangspunkt i den kommende menstruation, forudsat at der kan opstartes behandling ud fra fremsendt journalkopi. Tegnes kontrakt på op til 3 behandlinger hos os gives rabat på kr. 6.000,- og købes en enkelt behandling gives rabat på kr. 2.000,- Journalkopi samt oplysning om forventet menstruationsdato bedes fremsendt pr. mail.


Vi står til rådighed for yderligere spørgsmål på tlf. 86 10 13 88.

Kunne du tænke dig at blive æg donor?​

Er du en rask kvinde mellem 20 og 35 år, kan du donere æg. Det er også muligt at donere æg, hvis du i forvejen er i fertilitets behandling.

Ægdonation kan være eneste mulighed for nogle par, der ønsker at indfri drømmen om et barn. I Danmark har der tidligere været stor mangel på ubefrugtede æg. Heldigvis er situationen ændret de senere år. Der er nu flere kvinder, der ønsker at donere æg, og der er nu kun ganske få kvinder, der
må behandles i udlandet. Vi håber at denne positive udvikling fortsætter.
Har du overvejet at donere æg til barnløse par, så tilbyder vi gerne en uforpligtende samtale i vores klinik. Det er vigtigt, at der er æg til donation, så vi undgår at barnløse par må rejse til udlandet for
at få drømmen om et barn opfyldt.
Det er tilladt at yde økonomisk kompensation til de kvinder, der donerer æg. Den økonomisk kompensation afhænger af hvor mange gange, du møder op i klinikken. Typisk gives der en kompensation på mellem 2-3000 kroner pr. donation.

VIND ET GAVEKORT PÅ 500 d.kr​

​Der er nu født mere end 4600 børn undfanget ved Maigaard Fertilitetsklinik.


VIND GAVEKORT d.kr 500,-
Lav et opslag på vores Facebook side med et billede af dit barn, der er blevet til ved hjælp af Maigaard Fertilitetsklinik, og du deltager i konkurrence om et gavekort på d.kr 500,-
Der trækkes lod om 1 gavekort/måned blandt månedens opslag.

Maigaard Fertilitetsklinik

Fertilitetsbehandling i Danmark

Vi var den første private fertilitetsklinik i Skandinavien, som anskaffede et embryoskop. Nu råder vi ialt over tre embryoskoper. På verdensplan har vi i en længere periode været den klinik, der har lavet flest:

Her bliver alle æg dyrket i embryoskop. Læs om vores succes med overvågning af embryoner i embryoskop her.

Nu tilbydes IMSI i Skandinavien

På Maigaard Fertilitetsklinik vil vi gerne kunne tilbyde den højeste kvalitet af vores behandling, og også gerne være helt i front med den nyeste udvikling inden for fertilitetsbehandling. De seneste år har vi haft fokus på udviklingen af de befrugtede æg i embryoskop. Ved at dyrke æg i et embryoskop får man et godt redskab til at udvælge de absolut bedste æg til tilbagelægning.

Maigaard Fertilitetsklinik har nu rettet vores fokus mod udvælgelsen af sædceller, og vi kan nu som første klinik i Skandinavien tilbyde IMSI.

IMSI står for intracytoplasmatic morphologically selected sperm injection. Det betyder, at sædcellerne som bliver valgt til befrugtning af ægget, vælges ud fra nogle bestemte morfologiske kriterier (Vanderzwalmen standard). Man ved, at en meget stor procent af sædcellerne er abnorm af den ene eller anden grund, og studier, hvor IMSI er blevet anvendt, har vist sig at give højere graviditetschance samt lavere abortrate. Når vi i laboratoriet udfører vores vanlige ICSI, sker det ved en forstørrelse på 200 til 400 gange, hvorimod vi ved IMSI er oppe på forstørrelser på ca. 6000x. Vi vil så have mulighed for bedre at vurdere den enkelte sædcelles kerne langt bedre, og for at vælge hvilken, der skal bruges til befrugtning af ægget.

Selve IMSI processen er omstændig, og ikke alle patienter vil have en positiv effekt af denne metode. Det vil vi naturligvis vejlede mere om i forbindelse med fertilitetsbehandlingen.

I forbindelse med IVF- og ICSI-behandling har vi valgt at give vore patienter den fordel, at alle æg dyrkes i embryoskop uden ekstra beregning.

Du kan læse mere om vores succes med at overvåge embryoner i embryoskopet her på siden. Du er også altid velkommen til at kontakte vores fertilitetsklinik.​

​Markant reduktion af tvillingeraten ved IVF/ICSI og samtidig øgning af den gennemsnitlige graviditets chance

Vi har haft stor succes med at reducere antallet af tvillingegraviditeter i forbindelse med IVF/ICSI behandling. I det første halvår af 2015, har vi fået reduceret den samlede tvillingerate til 9,8 %. Dette skal ses i forhold til den akkumulerede tvillingerate i perioden 1998-2014, hvor tvillingeraten har været 16,1 %. Det er et resultat vi er meget tilfredse med, da målsætningen i Dansk Fertilitetsselskab netop har været at komme under de 10 %, som samlet resultat for alle ...klinikker (offentlige og private) i Danmark.
Traditionel har de offentlige klinikker haft en lavere tvillingerate end de private klinikker, idet de behandler en yngre aldersgruppe med få behandlinger bag sig, hvilket gør det enklere blot at oplægge et æg for at opretholde en god graviditets rate. Det er derfor ekstra glædeligt, at vi som privat klinik også formår at komme under de 10 %, som var det samlede mål.
Vi glæder os også over at vores graviditetsrate faktisk er bedret omkring 2 % på trods af at der oplægges færre æg. Vi er overbevist om at vores praksis med at dyrke alle æg i Embryoskop er ansvarlig for det flotte resultat.​

Pr. 1. september 2015 har vi opdateret vores IVF og ICSI kontrakter

En kontrakt på 3 IVF eller ICSI behandlinger giver ret til op til 3 gennemførte behandlinger med æg oplægning eller i alt 5 påbegyndte behandlinger. Når der er født et levende barn, gives der ikke yderligere behandling. Prisen for en kontrakt inkluderer nedfrysning af overskydende befrugtede æg/blastocyster samt oplægning af disse. Der nedfryses fremover kun æg der har udviklet sig til blastocyster. Vi anbefaler at nedfrosne æg/blastocyster oplægges inden opstart af en ny frisk behandling. Det er uden ekstra omkostning at æggene eventuelt dyrkes til blastocyster.


Prisen for en IVF eller ICSI kontrakt er uændret i forhold til tidligere.

Stor succes med inseminationsbehandlinger ved Maigaard Fertilitetsklinik

​Vi har netop lavet en opgørelse der viser, at vi har stor succes med vore inseminations behandlinger.

Ud fra de seneste 685 behandlinger inseminationsbehandlinger
på vores klinik ved kvinder < 39år findes flg.:

1.​Ved insemination med partnersæd (IUI-H)
blev 23 % gravide pr. insemination, 19 % er blevet afsluttet med en levende
graviditet.

2.​Ved insemination med donorsæd (IUI-D) blev
24 % gravide pr. insemination, 20 % er afsluttet med en levende graviditet.

Dette resultat er væsentlig bedre end landsgennemsnittet i
2014, hvor den klinisk graviditets rate på kvinder < 40 år = 13,3%

Hos kvinder >39 år viser det sig, at chancerne for
at opnå graviditet er væsentlig mindre.

I vores opgørelse er der lavet 284 behandlinger på kvinder,
der alle er fyldt 39 eller mere.

1.​Ved insemination med partnersæd (IUI-H)
blev 12 % gravide pr. insemination, 7 % er blevet afsluttet med en levende graviditet.

2.​Ved insemination med donorsæd (IUI-D)
blev 11 % gravide pr. insemination, 6 % er afsluttet med en levende
graviditet.

Vores opgørelse er sammenfaldende med landsgennemsnittet i
2014 hvor 5,3 % af kvinder over 40 år blev afsluttet med en klinisk graviditet.

Alle vores inseminationer foretages kun 1 gang per cyklus

Herudover kan vi med tilfredshed konstatere, at vores
tvillingerate er lav. Den samlede tvillingerate på alle ovenstående
behandlinger er 6 %, hvilket er meget lavt set i forhold til landsgennemsnittet der er på 9 %.

Konklusion:

    1: Opgørelsen viser at man skal være tilbageholdende med at lave inseminations behandling, når kvinden er fyldt 39 år pga lave graviditetsrater.

    2: Med individuel vurdering af behovet for udredning og hormon stimulering, er det muligt at lave rigtig gode graviditetsrater med en meget lav tvillingerisiko.

    3: Opgørelsen viser at dobbelt inseminering ikke er nødvendig for at skabe et rigtig gode graviditets rater, hvilket gør behandlingen billigere og enklere for patienterne. Af samme årsag tilbydes dobbelt insemineringer ikke på vores klinik.

Contact us

I AM A NEW PATIENT

Click here

​Contact us

I AM ALREADY A PATIENT

Click here

Firminformation

Maigaard Fertilitetsklinik​

CVR: 30174887

Contactinformation

Telephone.: +45 86 10 13 88​

E-mail: mail@maigaard.dk

Adress

Jens Baggesens Vej 88H,

 DK-8200 Århus N​

Opening hours

Monday - friday: 07.30 - 15.30

Saturday: ​8:00 - 14:00

Telephone hours

Monday - thursday:

9.15 - 12.15 & 13.15 - 15.00​

Friday:

9.15 - 12.15 & 13.15 - 14.55

Saturday:

9.15 - 13.30