​mail@maigaard.dk

Ønskes en krypteret mail forbindelse (se venligst nederst på hjemmesiden)​

✔  Højeste faglige standard​

✔  Individualiserede behandlingsløsninger​

✔  Trygge og rolige omgivelser​

Nyheder

Maigaard Fertilitetsklinik søger en bioanalytiker til vores team.

Med baggrund i markant øget aktivitet, ønsker vi at udvide vores team. Vi er en af Danmarks største private fertilitetsklinikker med specifik fokus på individuel og professionel behandling. Vi har tradition for at være fremsynede og villige til at være med i første linje, når nyt behandlingsudstyr skal efterprøves og vurderes. Som følge af dette er vores resultater fuldt på højde med de bedste i Europa.

Vi søger en positiv, engageret, selvstændig & initiativrig bioanalytiker med specifik interesse inden for fertilitetsbehandling. 


Du vil indgå i et dynamisk team sammen med tre læger, fire bioanalytikere, tre jordemødre, en sygeplejerske og en sekretær. Du må gerne have gode sprogkundskaber, idet vi har mange udenlandske patienter.

Vi kan tilbyde et spændende job med mange forskellige opgaver, hvor du vil stifte bekendtskab med alle de nye tiltag inden for fertilitetsbehandling. Laboratoriet er opdateret og udstyret med nyt og avanceret udstyr. 


Din arbejdsfunktion vil primært være i laboratoriet, men du vil også få patient kontakt dels ved æg udtagning og tilbagelægning evt. kombineret arbejdsopgaver i de andre grupper, da vi arbejder som et team.

Vi holder til i meget venlige og lyse lokaler. Der er gode pladsforhold, også med henblik på yderligere aktivitetsøgning.


Stillingen er på 32-34 timer/uge. Du vil indgå i et eksisterende rul der dog vil blive tilpasset, så der nu er 5 medarbejdere i gruppen.
Arbejdstiden ligger mellem kl. 07.00 og 15.30, der skal påregnes weekend og helligdagsarbejde.
Løn i henhold til overenskomst. Arbejdstid aftales individuelt.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2019.
Ansøgningsfrist: mandag den 27. maj 2019. Der forventes jobsamtale i starten af juni måned.

Ansøgningen sendes til:
Maigaard Fertilitetsklinik I/S
Jens Baggesens vej 88 H
8200 Århus N
eller
mail@maigaard.dk

Klinikcheferne John Kirk, Mathilde Evaldsen eller Mads Riiskjær kan evt. kontaktes telefonisk på 86101388 for yderligere informationer.

Årsrapport 2018.

Vi har nu opdateret vores hjemmeside, hvor resultaterne for 2018 er inkluderet.
Specifikt for 2018 kan vi nævne:
IUI (insemination) resultaterne er enormt flotte. Vi er sikre på at læge ordineret behandling, efterfølgende skanninger ved læge, kombineret med insemination ved jordemor/sygeplejerske er en god kombination.
IVF/ICSI + fryseresultaterne er også meget tilfredsstillende. Der er sket enorme ændringer over de sidste år. Vi kan se, der er fundet en god fordelingen mellem oplægning af friske og optøede æg. I 2010 var kun 7 % af alle graviditeter opnået ved brug af optøede æg, i 2018 var det tal lige under 50 %. Vi fryser ofte alle æg i tvivlstilfælde, som for eksempel ved risiko for overstimulation. Det medfører en anden fordeling af graviditeterne fra friske behandlinger til frysebehandlinger.
Chancen for at opnå graviditet ved oplægning af et fryse æg (hvis det er taget ud inden kvinden er fyldt 40) er cirka 50 %. Dette tal var i 2010 omkring 23 %

Åbningstider i julen 2018.​

I år er klinikken åben i julen. Den 25. december og den 1. januar er klinikken dog lukket. I julen er det således muligt at gøre drømme til virkelighed :-)


20 års jubilæums reception.

Den 31.08.2018 mellem 14.00 og 17.00 afholder vi 20 års jubilæums reception i klinikken, hvor vi gerne vil møde gamle/nye patienter (gerne med børn), samarbejdspartnere og gode venner af klinikken.
Vi vil sørge for en forfriskning og byde på lidt mad.
I den forbindelse vil det være dejligt at modtage billeder af børn undfanget på klinikken, så vi kan nå at få billederne med på vores ”Wall Of Fame” som vil blive vist frem til receptionen. Send gerne billedet pr. mail eller via opslag på Facebook.

Vi har lavet vores årsrapport for 2017.

Vi kan resumere følgende:

Vi har fastholdt de høje graviditetsrater, på trods af at antallet af tvillinge graviditeter igen er faldet. I 2017 var der samlet kun 3,1 % tvillinger ved alle IVF/ICSI samt inseminations behandlinger. Det er et tal, der for fem år siden syntes at være uopnåelige.

Med hensyn til graviditetsraterne ved oplægning af fryseæg, er der ikke er forskel på, om det er friske eller optøede æg, der lægges op. Graviditetschancen er den samme. Det er igen et resultat, der syntes uopnåeligt for fem år siden.

Succesen med fryseæg åbner op for nye aspekter. Kvinderne får lavet færre ægudtagninger, for hvert barn der skabes. Det har givet os muligheden for at tilbyde en af markedets bedste kontrakt løsninger. Her oplægges alle fryseæg efter 1. og 2. behandlingsrunde, uden at det tælles ind i kontrakten. Dette er en detalje, man skal være meget opmærksom på, da det kan have stor betydning for økonomien, i et samlet forløb.

Vi fastholder de høje graviditetsrater, selv om vi lægger færre æg op. Det skyldes utvivlsomt, at vi konsekvent dyrker alle æg i embryoskopet. Det er i princippet noget alle kan gøre, men for at få den optimale virkning af embryoskopet, skal man have erfaring med at forstå billedserien, og man skal havde de æg-evaluerings programmer, der kan tilkøbes. Vi har programmerne, og en del af vores data ligger til grund for udvikling af systemet.

Vi er desværre i den situation, at vi snart mangler kvinder, der vil donere æg, da mange af vores donorer har doneret det antal gange, de må ifølge lovgivningen. Vi håber, at vi i 2018 får kontakt med flere kvinder, der vil donere æg. Det på trods har vi i 2017 oplagt flere donor æg end tidligere, og vores målsætning omkring antallet af ægdonations behandlinger er indfriet.

Med hensyn til inseminations behandlinger, går det generelt set godt. Vi ligger pænt over landsgennemsnittet med hensyn til graviditetsraterne, når kvinder er under 40 år. Med hensyn til graviditetsraterne for kvinder over 40 år, var der i 2017 ingen gravide. Vi vil af disse grunde fraråde, at der behandles med insemination på kvinder over 40 år.  

Maigaard
Fertilitetsklinik søger Jordemoder / Sygeplejerske til vores team

​Vi er en af Danmarks største private fertilitetsklinikker med specifik fokus på individuel og professionel
behandling. Vi har tradition for at være fremsynede og villige til at være med i første linje, når nyt behandlingsudstyr skal efterprøves og vurderes.

Vi søger en positiv, engageret, selvstændig & initiativrig jordemoder eller sygeplejerske med interesse
inden for fertilitetsbehandling til at blive en del af vores team. Tidligere ansættelse inden for fertilitet er ikke et krav, hvis du i øvrigt har de rette kvalifikationer, da du selvfølgelig vil kunne forvente oplæring inden for
specialet.

Du vil indgå i et dynamisk team sammen med to læger, fire bioanalytikere, en sygeplejersker (p.t på barsel), to
jordemødre, en sekretær samt en servicemedarbejder. Du må gerne have gode sprogkundskaber, idet vi har mange udenlandske patienter.

Vi kan tilbyde et spændende job med mange forskellige opgaver, hvor du vil stifte bekendtskab med alle de nye
tiltag inden for fertilitets behandling. Du vil få en tæt patient kontakt, assistere til ægudtag & oplægning, scanninger, samt have selvstændige opgaver med patient vejledninger/samtaler og evt. inseminationer samt
administrative funktioner med journal klargøring, bookinger og tlf. konsultationer.

Vi holder til i meget venlige og lyse lokaler.

Stillingen er på 33,5t/uge, hvor du vil indgå i et eksisterende rul.

Arbejdstiden ligger mellem kl. 07.00 og 15.30, der skal påregnes weekend og helligdagsarbejde.
Løn ihht overenskomst. Arbejdstid aftales individuelt.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2017 evt. tidligere.

Ansøgningsfrist: 22. september 2017. Der forventes jobsamtale umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb

Ansøgningen sendes til:
Maigaard Fertilitets Klinik I/S
Jens Baggesensvej 88 H
8200 Århus N

​eller

mail@maigaard.dk

​Klinikcheferne John Kirk eller Mathilde Evaldsen kan evt. kontaktes
telefonisk på 86101388 for yderligere informationer.

 

På flere opfordringer tilbyder vi nu også IVF/ICSI kontrakter på 4 behandlinger.

Vores prisliste er opdateret på vores hjemmeside.

Barn nummer 5.000 nu undfanget ved Maigaard Fertilitetsklinik.

Efter færdiggørelse af 2016 årsrapporten dukker der for os et magisk tal
op. Der er nu undfanget 5007 børn efter behandling i vores klinik. Det svarer
til hele indbyggertallet i Mårslet! Vi vil være dybt taknemmelige, hvis
tidligere eller nuværende patienter, vil poste billeder af de børn (på vores Facebook side), der er
blevet født som et resultat af en behandling ved os. Del gerne opslaget, så
alle kan få chance for at vise børnene frem :-)

Samarbejde med Anni Rosgaard.

​Maigaard Fertilitetsklinik har nu etableret
et samarbejde med Speciallæge i Kvindesygdomme, Anni Rosgaard i Viborg.

Det betyder at vi kan tilbyde vores patienter,
der bor i Viborg omegn, at få lavet de nødvendige kontrol scanninger i
forbindelse med IVF eller ICSI-behandling ved Anni Rosgaard uden
ekstra omkostninger for jer.

Indledende samtale, planlægning af behandling, udskrivning af
recepter samt æg udtagning / æg oplægning foregår stadig
ved Maigaard Fertilitetsklinik.

 

Ægdonation

Vi er nu i stand til at tilbyde ægdonations behandling helt uden ventetid.

Ægdonation kan være fra en donor, som er kendt f.eks. en veninde eller et familiemedlem (dog ikke mor eller datter). Ægdonation kan også være anonymt, hvor donor og modtager af æg ikke har oplysninger om hinanden. Den sidste mulighed er åben donation, hvor et barn født efter ægdonationsbehandling, på et senere tidspunkt kan få kontakt til ægdonor. Ofte kan det ske når barnet er 18 år.

Alle de kvinder der donerer æg ved os, er i forvejen ikke i fertilitetsbehandling.

For at være donor skal kvinden være højest 35 år. Hun skal være helt rask og hun må ikke have arvelige sygdomme i familien. 

Er I interesseret i ægdonationsbehandling er I meget velkomne til at kontakte vores sekretær på 86101388 med henblik på at få en tid til en helt uforpligtende samtale. 

 

​Maigaard Fertilitetsklinik udvider med ekstra lokaler og flere behandlingstilbud

2015 blev et fantastisk år for Maigaard Fertilitetsklinik.

Aktiviteten var historisk høj, det samme gælder graviditetsraterne. ​Derudover har mindre end 10 % af alle behandlinger givet anledning til en tvillingegraviditet. Det er også et historisk lavt resultat, der opfylder målsætningen fra Dansk Fertilitetsselskab. Den øgede aktivitet har givet anledning til, at vi er i gang med at indrette nye lokaler oven på vores eksisterende klinik. I alt 180 m2 bliver taget i brug. De nyindrettede lokaler vil blive brugt til at øge vore tilbud til barnløse kvinder og par, men der vil også være behandlingstilbud til kvinder og par der har opnået graviditet. Nærmere information herom følger, så

hold øje med kommende opslag.

Tilbud om FAST-TRACK IVF/ICSI behandling til afviste patienter, der behandles i offentligt regi

​Grundet forespørgsel fra flere patienter tilbyder Maigaard Fertilitetsklinik FAST-TRACK IVF / ICSI behandling. På grund af omstruktureringen af Region Midt’s offentlige fertilitetsklinikker, er der flere patienter der oplever at blive afvist til fertilitets behandling. Vi tilbyder derfor nu patienter, som har gennemgået max. 2 behandlinger i offentlig regi, behandling i privat regi ud fra følgende:


Vi kan tilbyde behandling med udgangspunkt i den kommende menstruation, forudsat at der kan opstartes behandling ud fra fremsendt journalkopi. Tegnes kontrakt på op til 3 behandlinger hos os gives rabat på kr. 6.000,- og købes en enkelt behandling gives rabat på kr. 2.000,- Journalkopi samt oplysning om forventet menstruationsdato bedes fremsendt pr. mail.


Vi står til rådighed for yderligere spørgsmål på tlf. 86 10 13 88.

Kunne du tænke dig at blive æg donor?​

Er du en rask kvinde mellem 20 og 35 år, kan du donere æg. Det er også muligt at donere æg, hvis du i forvejen er i fertilitets behandling.

Ægdonation kan være eneste mulighed for nogle par, der ønsker at indfri drømmen om et barn. I Danmark har der tidligere været stor mangel på ubefrugtede æg. Heldigvis er situationen ændret de senere år. Der er nu flere kvinder, der ønsker at donere æg, og der er nu kun ganske få kvinder, der
må behandles i udlandet. Vi håber at denne positive udvikling fortsætter.
Har du overvejet at donere æg til barnløse par, så tilbyder vi gerne en uforpligtende samtale i vores klinik. Det er vigtigt, at der er æg til donation, så vi undgår at barnløse par må rejse til udlandet for
at få drømmen om et barn opfyldt.
Det er tilladt at yde økonomisk kompensation til de kvinder, der donerer æg. Den økonomisk kompensation afhænger af hvor mange gange, du møder op i klinikken. Typisk gives der en kompensation på mellem 2-3000 kroner pr. donation.

VIND ET GAVEKORT PÅ 500 d.kr​

​Der er nu født mere end 4600 børn undfanget ved Maigaard Fertilitetsklinik.


VIND GAVEKORT d.kr 500,-
Lav et opslag på vores Facebook side med et billede af dit barn, der er blevet til ved hjælp af Maigaard Fertilitetsklinik, og du deltager i konkurrence om et gavekort på d.kr 500,-
Der trækkes lod om 1 gavekort/måned blandt månedens opslag.

Maigaard Fertilitetsklinik

Fertilitetsbehandling i Danmark

Vi var den første private fertilitetsklinik i Skandinavien, som anskaffede et embryoskop. Nu råder vi ialt over tre embryoskoper. På verdensplan har vi i en længere periode været den klinik, der har lavet flest:

Her bliver alle æg dyrket i embryoskop. Læs om vores succes med overvågning af embryoner i embryoskop her.

Nu tilbydes IMSI i Skandinavien

På Maigaard Fertilitetsklinik vil vi gerne kunne tilbyde den højeste kvalitet af vores behandling, og også gerne være helt i front med den nyeste udvikling inden for fertilitetsbehandling. De seneste år har vi haft fokus på udviklingen af de befrugtede æg i embryoskop. Ved at dyrke æg i et embryoskop får man et godt redskab til at udvælge de absolut bedste æg til tilbagelægning.

Maigaard Fertilitetsklinik har nu rettet vores fokus mod udvælgelsen af sædceller, og vi kan nu som første klinik i Skandinavien tilbyde IMSI.

IMSI står for intracytoplasmatic morphologically selected sperm injection. Det betyder, at sædcellerne som bliver valgt til befrugtning af ægget, vælges ud fra nogle bestemte morfologiske kriterier (Vanderzwalmen standard). Man ved, at en meget stor procent af sædcellerne er abnorm af den ene eller anden grund, og studier, hvor IMSI er blevet anvendt, har vist sig at give højere graviditetschance samt lavere abortrate. Når vi i laboratoriet udfører vores vanlige ICSI, sker det ved en forstørrelse på 200 til 400 gange, hvorimod vi ved IMSI er oppe på forstørrelser på ca. 6000x. Vi vil så have mulighed for bedre at vurdere den enkelte sædcelles kerne langt bedre, og for at vælge hvilken, der skal bruges til befrugtning af ægget.

Selve IMSI processen er omstændig, og ikke alle patienter vil have en positiv effekt af denne metode. Det vil vi naturligvis vejlede mere om i forbindelse med fertilitetsbehandlingen.

I forbindelse med IVF- og ICSI-behandling har vi valgt at give vore patienter den fordel, at alle æg dyrkes i embryoskop uden ekstra beregning.

Du kan læse mere om vores succes med at overvåge embryoner i embryoskopet her på siden. Du er også altid velkommen til at kontakte vores fertilitetsklinik.​

​Markant reduktion af tvillingeraten ved IVF/ICSI og samtidig øgning af den gennemsnitlige graviditets chance

Vi har haft stor succes med at reducere antallet af tvillingegraviditeter i forbindelse med IVF/ICSI behandling. I det første halvår af 2015, har vi fået reduceret den samlede tvillingerate til 9,8 %. Dette skal ses i forhold til den akkumulerede tvillingerate i perioden 1998-2014, hvor tvillingeraten har været 16,1 %. Det er et resultat vi er meget tilfredse med, da målsætningen i Dansk Fertilitetsselskab netop har været at komme under de 10 %, som samlet resultat for alle ...klinikker (offentlige og private) i Danmark.
Traditionel har de offentlige klinikker haft en lavere tvillingerate end de private klinikker, idet de behandler en yngre aldersgruppe med få behandlinger bag sig, hvilket gør det enklere blot at oplægge et æg for at opretholde en god graviditets rate. Det er derfor ekstra glædeligt, at vi som privat klinik også formår at komme under de 10 %, som var det samlede mål.
Vi glæder os også over at vores graviditetsrate faktisk er bedret omkring 2 % på trods af at der oplægges færre æg. Vi er overbevist om at vores praksis med at dyrke alle æg i Embryoskop er ansvarlig for det flotte resultat.​

Pr. 1. september 2015 har vi opdateret vores IVF og ICSI kontrakter

En kontrakt på 3 IVF eller ICSI behandlinger giver ret til op til 3 gennemførte behandlinger med æg oplægning eller i alt 5 påbegyndte behandlinger. Når der er født et levende barn, gives der ikke yderligere behandling. Prisen for en kontrakt inkluderer nedfrysning af overskydende befrugtede æg/blastocyster samt oplægning af disse. Der nedfryses fremover kun æg der har udviklet sig til blastocyster. Vi anbefaler at nedfrosne æg/blastocyster oplægges inden opstart af en ny frisk behandling. Det er uden ekstra omkostning at æggene eventuelt dyrkes til blastocyster.


Prisen for en IVF eller ICSI kontrakt er uændret i forhold til tidligere.

Stor succes med inseminationsbehandlinger ved Maigaard Fertilitetsklinik

​Vi har netop lavet en opgørelse der viser, at vi har stor succes med vore inseminations behandlinger.

Ud fra de seneste 685 behandlinger inseminationsbehandlinger
på vores klinik ved kvinder < 39år findes flg.:

1.​Ved insemination med partnersæd (IUI-H)
blev 23 % gravide pr. insemination, 19 % er blevet afsluttet med en levende
graviditet.

2.​Ved insemination med donorsæd (IUI-D) blev
24 % gravide pr. insemination, 20 % er afsluttet med en levende graviditet.

Dette resultat er væsentlig bedre end landsgennemsnittet i
2014, hvor den klinisk graviditets rate på kvinder < 40 år = 13,3%

Hos kvinder >39 år viser det sig, at chancerne for
at opnå graviditet er væsentlig mindre.

I vores opgørelse er der lavet 284 behandlinger på kvinder,
der alle er fyldt 39 eller mere.

1.​Ved insemination med partnersæd (IUI-H)
blev 12 % gravide pr. insemination, 7 % er blevet afsluttet med en levende graviditet.

2.​Ved insemination med donorsæd (IUI-D)
blev 11 % gravide pr. insemination, 6 % er afsluttet med en levende
graviditet.

Vores opgørelse er sammenfaldende med landsgennemsnittet i
2014 hvor 5,3 % af kvinder over 40 år blev afsluttet med en klinisk graviditet.

Alle vores inseminationer foretages kun 1 gang per cyklus

Herudover kan vi med tilfredshed konstatere, at vores
tvillingerate er lav. Den samlede tvillingerate på alle ovenstående
behandlinger er 6 %, hvilket er meget lavt set i forhold til landsgennemsnittet der er på 9 %.

Konklusion:

    1: Opgørelsen viser at man skal være tilbageholdende med at lave inseminations behandling, når kvinden er fyldt 39 år pga lave graviditetsrater.

    2: Med individuel vurdering af behovet for udredning og hormon stimulering, er det muligt at lave rigtig gode graviditetsrater med en meget lav tvillingerisiko.

    3: Opgørelsen viser at dobbelt inseminering ikke er nødvendig for at skabe et rigtig gode graviditets rater, hvilket gør behandlingen billigere og enklere for patienterne. Af samme årsag tilbydes dobbelt insemineringer ikke på vores klinik.

Skriv til os​ via sikker mail (fungerer ikke fra alle mobil telefoner)

​JEG ER EN NY PATIENT

Klik her

Udfyld skemaet og afvent at din ansøgning bliver godkendt.

Når du er godkendt, vil du modtage en SMS med en engangskode.

(Er du udenlandsk patient, så husk at angive landekoden foran dit tlf.nr.)​

Skriv til os via sikker mail​​ (fungerer ikke fra alle mobil telefoner)

JEG ER ALLEREDE PATIENT, MEN HAR ENDNU IKKE ADGANG TIL SIKKER MAIL

Klik her

Udfyld skemaet, og du vil modtage en SMS med en engangskode.

(Er du udenlandsk patient, så husk at angive landekoden foran dit tlf.nr.)​

Skriv til os via sikker mail​​ (fungerer ikke fra alle mobil telefoner)

JEG ER ALLEREDE PATIENT OG HAR ADGANG TIL SIKKER MAIL

Klik her

​Log på med din personlige pinkode

Firmainformation

Maigaard Fertilitetsklinik​

CVR: 30174887

Kontaktinformation

Telefon: 86 10 13 88

E-mail: mail@maigaard.dk

(ikke krypteret forbindelse)

Adresse

Jens Baggesens Vej 88 H, 8200 Århus N​

Find vej på Google Maps

Åbningstider

Mandag - fredag: 07.30 - 15.30

Lørdag: ​8:00 - 14:00

Telefontider

Mandag - torsdag:

9.15 - 12.15 & 13.15 - 15.00​

Fredag:

9.15 - 12.15 & 13.15 - 14.55

Lørdag:

9.15 - 13.30

​Vurderet 4,9 stjerner på baggrund af 44 personers meninger på Facebook