dk-flag   |   ​uk-flag

NU OGSÅ I ODENSE​

​Links til HELFO

Stortinget har vedtatt at det skal gjeninnføres en ordning med dekning av utgifter til medisinsk behandling ved offentlig poliklinikk og legemidler ved assistert befruktning. Ordningen, som gir en utgiftsdekning for inntil tre forsøk, innebærer at pasienten må betale en engangs egenandel på 18.000 kroner. Det overskytende vil bli dekket fullt ut av folketrygden. Ordningen gis tilbakevirkende kraft og skal gjelde fra 1. januar 2002.

Ordningen legger opp til at pasienten selv må dekke utgifter til legemidler for inntil 15.000 kroner, og inntil 3.000 kroner ved offentlig poliklinikk. Utgifter til legemidler som overstiger 15.000 kroner dekkes i sin helhet via folketrygden som bidrag. Utgifter til poliklinisk behandling som overstiger 3.000 kroner dekkes via polikliniske refusjonstakster som gjelder fra 1. juli 2002.​​

Pasienter som velger behandling ved privat klinikk i Norge eller i utlandet vil ikke få dekket behandlingsutgiftene. Disse pasientene vil imidlertid få dekket utgifter til legemidler utover 15.000 kroner, såfremt legemidlene er kjøpt i Norge.

Pasienter som allerede har hatt utgifter utover 18.000 kroner i forbindelse med assistert befruktning i første halvår, kan kreve de overskytende utgiftene refundert i sin helhet via bidragsordningen. Krav om tilbakebetaling fremsettes overfor det lokale trygdekontor.​​

Write to us​ via secure email (doesn't work from all mobile phones)

​I AM A NEW PATIENT

Click here

Fill out the form at wait for your application to be accepted.

When you are accepted, you will receive an SMS with a single use code.

(If you are a foreign patient, remember to put the country code in front of your phone number)

Write to us​ via secure e-mail (doesn't work from all mobile phones)

I AM ALREADY A PATIENT, BUT I DON'T HAVE ACCESS TO SECURE EMAIL YET

Click here

Fill out the form at wait for your application to be accepted.

When you are accepted, you will receive an SMS with a single use code.

(If you are a foreign patient, remember to put the country code in front of your phone number)

Write to us​ via secure e-mail (doesn't work from all mobile phones)

I AM ALREADY A PATIENT AND HAVE ACCESS TO SECURE EMAIL

Click here

​Log in with your personal pincode

Århus information

Maigaard Fertilitetsklinik​

CVR: 30174887

Telephone: 86 10 13 88

E-mail: mail@maigaard.dk

(Non-encrypted connection)

Jens Baggesens Vej 88 H, 8200 Århus N​

Find your way on Google Maps

Opening hours

Monday - Friday: 07.30 - 15.30

Saturday: ​8:00 - 14:00

Telephone hours

Monday - Thursday:

9.15 - 12.15 & 13.15 - 15.00​

Friday:

9.15 - 12.15 & 13.15 - 14.55

Saturday:

9.15 - 13.30

Odense information

Maigaard Fertilitetsklinik​

CVR: 30174887

Telephone: 65 91 44 48

E-mail: mail@maigaard.dk

(Non-encrypted connection)

Jernbanegade 1, 3. sal, 5000 Odense

Find your way on Google Maps

Opening hours

The clinic is open Monday - Friday from 8.30-15.00
Late Scans Monday and Thursday by appointment.
Saturday open by appointment.

Telephone hours

Monday - Friday:

Kl. 09.15-12.00 & 13.15-13.45

.